Forsendelse og retur

Forsendelser:

Ved bestilling sender vi varer innen rimelig tid fra bekreftet betaling, såfremt vi har varen på lager. Hvis varen må produseres, kan det ta noe lenger tid enn normalt. Dersom det vil ta veldig lang tid fra bestilling til mulig forsendelse vil vi forsøke å kontakte deg med nærmere opplysninger om dette. Du kan da velge om du vil kansellere din ordre.

Oppgjør:

Ved bestilling må varen være betalt på vår nettbutikk, før utsendelse.

Priser:

Spesielle prisbestemmelser for frakt blir informert om i kjøpsprosessen.

Hvordan

benytte angreretten

Sammen med pakken følger skjema for angrerett. Returnér ferdig utfylt skjema sammen med varene. Du kan også sende oss de samme opplysningene på epost. Merk; du må selv betale returporto. Ditt tilgodehavende vil bli oversendt din konto noen dager etter at vi har mottatt og behandlet pakken som returneres (husk å skrive kontonummer på angrerettskjema). Ta dette med til postkontoret snarest mulig etter du har mottatt utleveringsmelding, betal returporto og påse at fullstendig utfylt angrerettsskjema festes på forsvarlig måte på pakken som returneres til avsenderadresse.

Reklamasjon

For din reklamasjonsrett gjelder Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002. Loven gjelder

alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002. Er ikke varen i

samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve ifølge loven, har varen en

mangel. Det betyr at du kan kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir

prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning. Enhver feil ved en vare er

ikke en mangel etter Forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av

slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke

en mangel. Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må du selv betale

reparasjonen. NB! Selgeren kan bare ta betalt for reparasjon eller undersøkelse

dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes deg. Feil eller mangel må

meldes til selgeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller

burde oppdaget den. Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to

måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må

senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller

deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å

reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å

gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at

forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha

eksistert ved risikoens overgang. Les mer: www.forbrukerrådet.no Feil

antall/skade på levering. Hvis det mangler én eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen besdu sende en e-post til oss